Семинар №1

А. Монгол угсаатны бүтэц

Монгол угсаатан түүний доорх ястангуудын онцлог үүсэл, хөгжил үндсэн нутаг

Б. Ашиглах материал

1. БНМАУ-ын угсаатны зүй “ 1 боть УБ 1987 он

Семинар №2

А. Монголын ан агнуур, газар тариалан

1.Монголын ан агнуур түүний онцлог, ан агнууртай холбоотой зан үйлийн тухай

2. Газар тариалан эрхэлж байсан уламжлал, түүнтэй холбоотой зан үйл, ёс заншил

Б. Ашиглах материал

 1. Ж. Дамдин “Анчин тэмдэглэл” УБ 1975 он
 2. Д. Магсар “Ургамлын ертөнцийн өгөөж” УБ 1985 он
 3. Ч .Санчир “Үр амуу, ургамал”
 4. Монголын ёс заншлын их тайлбар толь. I боть. УБ.1992 он. 526, 569-570, 627-634 х
5. “Түүхэн судлал сэтгүүл“ Т-XX. УБ.,1987 он. Роломжав.Б “БНМАУ-ын  тарилангийн хураангуй түүх “ 12-46х

Семинар №3

А. Монголын нүүдлийн мал аж ахуй онцлог мал маллах арга ухаан

1. Монголын мал аж ахуйн онцлог

2. Мал маллах арга технологи

3. Хот айл саахалт айлын хэлбэр зохион байгуулалт

Б. Ашиглах материал

 1. Т.Намжим “Монголын аж ахуй эдийн засаг түүхэн гурван үед” УБ 2000 он
 2. “Монголын бэлчээрийн мал маллагааны арга туршлага” УБ 1966 он
 3. Г.Сүхбаатар “ Монгол нирун улс” УБ 1996 он
 4. Р.Рэгзэндорж, Р.Ганзориг “Монгол ёс заншил” УБ.2008 он. 74-110х
 5. Монголын ёс заншлын их тайлбар толь. I боть. УБ.1992 он. 543-546х
 

Семинар №4

А. Монголчуудын мэдлэг ухаан түүний төрлүүд

Монголын уламжлалт мэдлэг түүний төрлүүд болох байгаль цаг уурын мэдлэг, анагаах ухааны тухай мэдлэг,газар зүйн мэдлэг, ан амьтан ургамалын тухай мэдлэг зэрэг мэдлэгийн төрлүүдийг авч үзнэ.

Б. Ашиглах материал

 1. Г.Гонгоржав “ Монголчуудын эрдэм  ухааны уламжлал”УБ 2001 он
 2. Г.Гонгоржав “ Монголчуудын эрдэм  ухааны уламжлал” УБ 1999 он дэд дэвтэр
 3. Г.Гонгоржав “ Монголчуудын эрдэм  ухааны уламжлал” УБ 1997 он тэргүүн                                                                 дэвтэр
 4. Г.Гонгоржав “ Монголчуудын эрдэм  ухааны уламжлал” УБ 1994 он Д 4
 5. Г.Гонгоржав “ Монголчуудын эрдэм  ухааны уламжлал” УБ 1995 он Д 3
 6. “Монголын ёс заншлын их тайлбар толь” УБ 1992 он
 7. Р.Рэгзэндорж, Р.Ганзориг “Монгол ёс заншил” УБ.2008 он. 61-63х
 8. Монголын ёс заншлын их тайлбар толь. I боть. УБ.1992 он. 469-475, 477-479х
 

Семинар №5

А. Монголчуудын байгалиа хамгаалж ирсэн уламжлал

 1. Байгалиа хамгаалах зан үйл, сүсэг бишрэл
 2. Үндэсний үйлдвэрлэл технологи байгаль хамгаалах хоёрын хоорондох уялдаа
Б. Ашиглах материал

 1. Х.Пэрлээ “Монголчууд байгалиа хамгаалах заншилтай” Шинжлэх ухаан амьдрал сэтгүүл. УБ 1974 он №2
 2. ”Монголчуудын байгаль хамгаалах арга ухаан” УБ 2003 он
 3. Р.Рэгзэндорж, Р.Ганзориг “Монгол ёс заншил” УБ.2008 он. 122-131х
 4. Монголын ёс заншлын их тайлбар толь. I боть. УБ.1992 он. 497-512х
Семинар №6

А. Монголчуудын гар урлал

 1. Дарханы гар урлал технологи
 2. Модон эдлэлийн гар урлал технологи
 3. Монголын уламжлалт оёдол гар урлал
Б. Ашиглах материал

 1. Д.Дэмчиг “Монгол гар үйлдвэр” УБ 1978 он
 2. Д.Дэвшээхүү “Монгол гар урлал” УБ 1970 он
 3. “БНМАУ-ын угсаатны зүй” 1 боть УБ 1987 он
 4. Монголын ёс заншлын их тайлбар толь. I боть. УБ.1992 он. 549-550х
 

Семинар №7

А. Монголчуудын гэр орон сууц

1. Монголын гэр орон сууцны үүсэл, хөгжил

2. Гэр барих арга, гэрийн төрлүүд

Б. Ашиглах материал

 1. Д.Майдар “Монголын их барилга” УБ 1976 он боть 4
 2. Д.Майдар , Л. Дарьсүрэн “Гэр” УБ 1976 он
 3. Ч.Сонгино “ Монголчуудын сууцны түүхэн хөгжил угсаа- технологи” УБ 2000
 4. Монголын ёс заншлын их тайлбар толь. I боть. УБ.1992 он. 416-417, 432-434, 550-552х
Семинар № 8

А. Монгол хувцас хунар

1. Ястан бүрийн хувцасны онцлог, хөгжил, төрөл зүйл,

 2.Төрийн ёслолын хувцас, лам, цэрэг, цамын өмсгөл хувцас

Б. Ашиглах материал

 1. Ү.Ядамсүрэн “ БНМАУ-ын ардын хувцас” УБ 1967 он
 2. Х.Нямбуу “ Монгол хувцасны түүх” УБ 2002 он
 3. “БНМАУ-ын угсаатны зүй” 1 боть УБ 1987 он
 4. Монголын ёс заншлын их тайлбар толь. I боть. УБ.1992 он. 459х
 

Семинар № 9

А. Монголын улажлалт тоглоом наадам

Уламжлалт тоглоом наадмын төрөл , хөгжил, онцлог

Б. Ашиглах материал

 1. “БНМАУ-ын угсаатны зүй” 1 боть. УБ 1987 он
 2. “Монголын ёс заншлийн их тайлбар толь” УБ.1992 он
 3. Монголын ёс заншлын их тайлбар толь. I боть. УБ.1992 он. 557-559, 775-776, 812-814 х
Семинар № 10

А. Монгол ардын ёс заншил, зан үйл

 1. Мэндлэх, хүндлэх  ёс
 2. Зочин угтах , үдэх ёс
 3. Зочин цайлах дайлах ёс
 4. Ураг төрлөө зөв нэрлэх ёс
Б. Ашиглах материал

 1. Ч.Аръяасүрэн “Монгол ёс заншлын их тайлбар толь” IV боть УБ.2001 он 
 2. Х.Нямбуу “ Монголчуудын цээрлэх ёс” УБ 1993 он
 3. Монголын ёс заншлын их тайлбар толь. I боть. УБ.1992 он. 335-337, 342-349, 354, 374-375, 368-369,406-407, 412-416, 421-423, 431-452х
 4. Х.Нямбуу “ Хамгийн эрхэм ёсон” УБ
 5. Одбагмид “Монгол ардын хүндлэх мэндлэх талархах ёсон” УБ.1981 он
 

Семинар №11

А. Монгол хоол унд

1. Монгол хоол ундны төрөл, хийх арга технологи

2. Цагаан идээ боловсруулах болон хадгалж нөөцлөх арга технологи

3. Мах, махан бүтээгдэхүүнийг боловсруулж ашиглаж байсан арга технологи

Б. Ашиглах материал

 1. Г.Гонгоржав “ Монголчуудын уламжлат идээ ундаан” УБ 1997 он тэргүүн                дэвтэр
 2. “БНМАУ-ын угсаатны зүй” 1 боть УБ 1987 он
 3. Р.Рэгзэндорж, Р.Ганзориг “Монгол ёс заншил” УБ.2008 он. 111-120х
 4. Монголын ёс заншлын их тайлбар толь. I боть. УБ.1992 он. 427-430х
 5. Монгол улсын түүх. УБ.1999 он. 297-298х
 6. www.medeelel.mn
 7. www.gateway.mn
Семинар № 12

А. Монгол баяр наадам, цэнгэл

 1. Монгол баяр наадам түүний төрөл, онцлог
 2. Баяр наадмын уламжлалт ёслолын дэг журам
Б. Ашиглах материал

 1. “Ёс заншлын их тайлбар толь” УБ 1992 он
 2. С.Дулам “ Цагаан сар бэлэгдэл” УБ 1992 он
 3. Р.Рэгзэндорж, Р.Ганзориг “Монгол ёс заншил” УБ.2008 он. 158-161х
 4. Монголын ёс заншлын их тайлбар толь. I боть. УБ.1992 он. 779-784, 792-801, 807-811, 817 х
 1. www.medeelel.mn
 1. www.gateway.mn
Семинар №13

А. Монголын уламжлалт шашин шүтлэг

 1. Монголын уламжлалт шүтлэгийн хэлбэрүүд (тэнгэр, газар, галыг шүтэх ёсон)
 2. Монголын бөө мөргөлийн шүтлэг
 3. Монголын бурханы шашин түүний онцлог
Б. Ашиглах материал

 1. Д.Бямбадорж “Тэнгэр шүтлэгийн амин судар” УБ 2004 он
 2. Х.Дашзэгвэ “Хаагдсан  шүтлэг”  УБ 1997 он
 3. Д.Дагвадорж “Бурхны шашин монгол уламжлал” УБ 2002 он
 4. Д.Дагвадорж “Монгголын шашин суртахууны тайлбар толь” УБ 1995 он
 5. Р.Рэгзэндорж, Р.Ганзориг “Монгол ёс заншил” УБ.2008 он. 37-42, 56-57, 140-154х
 6. Монголын ёс заншлын их тайлбар толь. I боть. УБ.1992 он. 29-31, 280-284, 288-291, 522-525х
Семинар №14, 15

А. Ардын урлаг

 1. Ардын урлагийн үүсэл хөгжил
 2. Ардын урлагийн төрөл зүйл
Б. Ашиглах материал

 1. БНМАУ-ын угсаатны зүй “ 1 боть УБ.1987 он
 2. “Монголын нэвтэрхий толь” 1, 2 боть. УБ.2000 он 
 3. Монголын ёс заншлын их тайлбар толь. I боть. УБ.1992 он. 738-766х
Семинар № 16

А. Монгол ардын бэлэгдэл

 1. Монгол ардын тооны бэлэгдэл
 2. Үгийн бэлэгдэл
 3. Зүг чиг орон зайн бэлэгдэл
 4. Өнгө, дүрсний бэлэгдэл
Б. Ашиглах материал

 1. Монголын ёс заншлын их тайлбар толь” УБ 1992 он
 2. Х.Нямбуу “Монголын бэлэгдэл” УБ 1979 он
 3. Монголын ёс заншлын их тайлбар толь. I боть. УБ.1992 он. 50-55, 633-635, 707-738 х
Нөөц хэрэглэгдэхүүн

1.    Дарамбазар “Ариун ёс” УБ 1992 он

2.    П.Хорлоо “Монгол ардын зан үйлийн хэлхээ” УБ 1999 он

3.    И.Цоодол  “Монгол ардын уламжлалт ёс, зан үйлийн дээж” УБ 1991 он

4.    Б.Ширнэн “Тэнгэр уншихуй : ардын ёс заншлын календарь” УБ

5.    Д.Бум-очир “ Монгол бөөгийн зан үйл” УБ 2002 он

6.    “Монголын соёлын түүх” боть 1,2,3 УБ 1999 он

7.    “Монгол уламжлалт ахуй амьдралын товч толь” УБ 1992 он

8.    “Монголын нүүдэлчдийн үндэсний уламжлал” УБ 2003 он

9.    “Монголын соёл урлаг судлал” УБ 1999 он боть 1-2 боть

10. “Монголын соёл урлаг судлал” УБ 2000 он боть 3-4 боть

11. “Угсаатан судлал” УБ 2002 он

12. “Угсаатан судлал” УБ 2003 он.

13. “Угсаатан судлал” УБ 1965 он

14. Ч.Сонгино “ монголчуудын үйл урлах эрдэм ухаан” УБ 1999 он

15. Х.Нямбуу “ Монголын угсаатны зүйн удиртгал” УБ 1992 он

16. Р.Рэгзэндорж, Р.Ганзориг “ Монгол ёс” УБ 1996 он

17. Г.Батнасан Монгол ардын хувцас” УБ 1989 он

18. Ч.Арьяасүрэн, Х.Нямбуу “ Монголын ёс заншлын дунд тайлбар толь” УБ

19. Ш. Нацагдорж этнографийн судлал” УБ 1970 он

20. Д.Батаа “Бэлчээрийн мал аж ахуйг эрхэлж ирсэн монголчуудын  уламжлалт арга” УБ 1998 он

21. Г.Гонгоржав “Монголчуудын эрдэм ухааны уламжлал” Д 3 . УБ 1995 он  

22. Г.Гонгоржав “Монголчуудын эрдэм ухааны уламжлал” Д 4 УБ 1994 он  

23. Г.Гонгоржав “Монголчуудын эрдэм ухааны уламжлал” тэргүүн дэвтэр                                              УБ 1997 он  

24. Г.Гонгоржав “Монголчуудын эрдэм ухааны уламжлал” Д 2 УБ 1995 он

 


Comments
Leave a Reply